ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

اختراع با شرایط خاص

شگفت انگیز
8000000 5990000 تومان

  در صورت عدم انجام عودت وجه طبق قرارداد

  - واریزی یک ساله حق الثبت اختراع

  - حق الوکاله وکیل پرونده ی شما

  - هزینه روزنامه رسمی اختراع

  - گواهینامه رسمی ثبت اختراع

  *در صورت نیاز به پژوهشکده اخذ تاییدیه مربوطه به عهده کارفرما می باشد*

رتبه بندی انفورماتیک

شگفت انگیز
4000000 2600000 تومان

  1-ثبت نام در سایت اداره مربوطه

  2- اخذ تاييديه كارشناسي

  3- تشكيل پرونده در اداره مربوطه و بررسی مدارک

  4-صدور رتبه از شورای عالی انفورماتیک

ثبت طرح صنعتی عادی

شگفت انگیز
3600000 2460000 تومان

  ۱- ثبت اظهارنامه درخواست ثبت طرح شما ( 3 طرح )

  ۲-واریزی اعتبار ۵ ساله ی طرح بنام شما

  ۳- درج آگهی ثبت طرح شما در روزنامه رسمی کشور

  ۴- صدور گواهینامه رسمی طرح صنعتی شما

جواز تاسیس

شگفت انگیز
2400000 2099000 تومان

  1-كارشناسي مدارك

   2- كارشناسي كالاها و طبقات درخواستي

   3- انجام امور نوشتاري مربوط به طرح توجيهي

   4- اخذ جواز تاسيس فیزیکی

كارت بازرگاني عادي

شگفت انگیز
3449000 1900000 تومان

  1- اخذ دفاتر پلمپ برای شما
  2- ثبت اظهارنامه ی درخواست كارت بازرگانی
  3- تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سایت اتاق بازرگانی و صمت

   

ثبت برند عادی

شگفت انگیز
2400000 1899000 تومان

  ۱-قابلیت ثبت نام فارسی و علامت شما
  ۲- واریزی روزنامه رسمی برند
  ۳-واریزی درخواست ثبت برند

  ۴-ثبت اظهارنامه ی تقاضای ثبت برند شما

  ۵- قابلیت انتخاب 8 کالا در 3 طبقه 

بسته ثبت شرکت 1

شگفت انگیز
2200000 1800000 تومان

  1- مسئوليت محدود يا موسه غير انتفاعي
  2- سرمايه تا 50.000.000 ريال
  3- روزنامه رسمي
  4- تك منظوره هديه: پلمپ دفاتر + مهر شركت

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

ثبت طرح صنعتی عادی

شگفت انگیز
2400000 1700000 تومان

  ۱- ثبت اظهارنامه درخواست ثبت طرح شما ( 2 طرح )

  ۲-واریزی اعتبار ۵ ساله ی طرح بنام شما

  ۳- درج آگهی ثبت طرح شما در روزنامه رسمی کشور

  ۴- صدور گواهینامه رسمی طرح صنعتی شما

ثبت طرح صنعتی عادی

شگفت انگیز
1200000 900000 تومان

  ۱- ثبت اظهارنامه درخواست ثبت طرح شما ( یک طرح )

  ۲-واریزی اعتبار ۵ ساله ی طرح بنام شما

  ۳- درج آگهی ثبت طرح شما در روزنامه رسمی کشور

  ۴- صدور گواهینامه رسمی طرح صنعتی شما

تغییرات شرکت

شگفت انگیز
800000 600000 تومان

  1-  ثبت یک صورتجلسه تغییرات شرکت شما

  2- دریافت آگهی تغییرات

  3- چاپ آگهی تغییرات شرکت شما در روزنامه رسمی کشور

  4- دریافت آگهی تغییرات یک مرحله ای

  تغییرات شرکت ثبت شده در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*