ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

بسته ثبت شرکت 1

شگفت انگیز
2200000 1800000 تومان

  1- مسئوليت محدود يا موسه غير انتفاعي
  2- سرمايه تا 50.000.000 ريال
  3- روزنامه رسمي
  4- تك منظوره هديه: پلمپ دفاتر + مهر شركت

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

بسته ثبت شرکت 2

2400000 تومان

  1- سهامي خاص
  2- سرمايه تا 100.000.000 ريال
  3- روزنامه رسمي
  4- تك منظوره هديه: پلمپ دفاتر + مهر شركت

  ثبت شرکت در شهر : تهران

   

بسته ثبت شرکت 3

2600000 تومان

  1- سهامي خاص
  2- سرمايه تا 100.000.000 ريال
  3- روزنامه رسمي
  4- تك منظوره هديه: پلمپ دفاتر + مهر شركت

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

بسته ثبت شرکت 4

2800000 تومان

  1- مسئوليت محدود يا موسه غير انتفاعي

  2- سرمايه تا 500.000.000 ريال

  3- روزنامه رسمي

  4- چندمنظوره هديه: پلمپ دفاتر + مهر شركت

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

بسته ثبت شرکت 5

4000000 تومان

  1- سهامي خاص
  2- سرمايه از 1،000،000 تا 2،000،000،000 ريال
  3- موضوع چند منظوره
  4- پلمپ دفاتر حسابداري
  5- روزنامه رسمي

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

ثبت شرکت با شرایط خاص

7000000 تومان

  در صورت عدم انجام عودت وجه طبق قرارداد

  تک منظوره

  روزنامه رسمی

  سرمایه تا 100/000/000 ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران

   

اخذ کد فراگیر حقیقی( جهت اتباع خارجی برای ثبت شرکت )

1400000 تومان

  ارسال درخواست به اداره مربوط

  به ازای یک نفر

  اخذ کد شناسایی

اخذ کد فراگیر حقوقی ( جهت شرکتهای خارجی )

1400000 تومان

  به ازای یک شرکت

  ارسال درخواست به اداره مربوط

  اخذ کد شناسایی

پرداخت روزنامه کثیرالانتشار

500000 تومان

  پرداخت روزنامه های کثیر الانتشار دسته کم هزینه

  1روزنامه

پرداخت روزنامه کثیرالانتشار

800000 تومان

  پرداخت روزنامه های کثیر الانتشار دسته پرهزینه

  1روزنامه

ثبت شعبه /نمایندگی خارجی

10000000 تومان

  روزنامه رسمی

  اگهی تاسیس

  ثبت مطابق شرکت اصلی

ثبت شعبه /نمایندگی خارجی و اخذ کد فراگیر( جهت یک شخص)

11000000 تومان

  روزنامه رسمی

  اگهی تاسیس

  ثبت مطابق شرکت اصلی

ثبت موسسه فرهنگی و هنری

2500000 تومان

  تک منظوره

  روزنامه رسمی

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

ثبت موسسه خیریه

2500000 تومان

  روزنامه رسمی

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

ثبت موسسه گردشگری

2500000 تومان

  روزنامه رسمی

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

ثبت موسسه حقوقی

2500000 تومان

  روزنامه رسمی

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

ثبت موسسه ورزشی

2500000 تومان

  روزنامه رسمی

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

ثبت موسسه خدماتی

2500000 تومان

  روزنامه رسمی

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران

   

ثبت تعاونی

5000000 تومان

  روزنامه رسمی

  تا 10 نفر اعضا

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  *اخذ مجوز های مربوطه به عهده کارفرما می باشد *

ثبت اتحادیه

5500000 تومان

  روزنامه رسمی

  تا 15 نفر اعضا

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

ثبت انجمن

5500000 تومان

  روزنامه رسمی

  تا 15 نفر

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران 

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

ثبت شرکت مسئولیت محدود بازرگانی

2400000 تومان

  روزنامه رسمی

  سرمایه تا 100/000000ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران 

ثبت شرکت پیمانکاری (جهت اخذ رتبه و تعیین صلاحیت پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه)

2400000 تومان

  روزنامه رسمی

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران 

ثبت شرکت انفورتیکی ( جهت اخذ رتبه و تعیین صلاحیت شورای عالی انفورماتیک )

2400000 تومان

  روزنامه رسمی

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  ثبت شرکت تضامنی

  روزنامه رسمی

  ثبت شرکت در شهر : تهران 

ثبت شرکت حمل و نقل و باربری

2400000 تومان

  روزنامه رسمی

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران 

ثبت شرکت تولیدی

2400000 تومان

  روزنامه رسمی

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران 

ثبت شرکت مناطق آزاد( کیش- قشم – انزلی و ...)

7000000 تومان

  ثبت اگهي تاسيس

  برسي و كارشناسي موضوع ثبتي و مدارک

  اخذ ثبت نام طبق ضوابط اداره مربوط

  روزنامه رسمی

  هزینه فوق صرفا جهت وکیل و مشاوره میباشد.