ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

بسته ثبت شرکت 1

شگفت انگیز
2,200,000 1,800,000 تومان

  1- مسئوليت محدود يا موسه غير انتفاعي
  2- سرمايه تا 50.000.000 ريال
  3- روزنامه رسمي
  4- تك منظوره هديه: پلمپ دفاتر + مهر شركت

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

بسته ثبت شرکت 2

2,400,000 تومان

  1- سهامي خاص
  2- سرمايه تا 100.000.000 ريال
  3- روزنامه رسمي
  4- تك منظوره هديه: پلمپ دفاتر + مهر شركت

  ثبت شرکت در شهر : تهران

   

بسته ثبت شرکت 4

2,800,000 تومان

  1- مسئوليت محدود يا موسه غير انتفاعي

  2- سرمايه تا 500.000.000 ريال

  3- روزنامه رسمي

  4- چندمنظوره هديه: پلمپ دفاتر + مهر شركت

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

بسته ثبت شرکت 5

4,000,000 تومان

  1- سهامي خاص
  2- سرمايه از 1،000،000 تا 2،000،000،000 ريال
  3- موضوع چند منظوره
  4- پلمپ دفاتر حسابداري
  5- روزنامه رسمي

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

اخذ کد فراگیر حقیقی( جهت اتباع خارجی برای ثبت شرکت )

1,400,000 تومان

  ارسال درخواست به اداره مربوط

  به ازای یک نفر

  اخذ کد شناسایی

ثبت شعبه /نمایندگی خارجی

10,000,000 تومان

  روزنامه رسمی

  اگهی تاسیس

  ثبت مطابق شرکت اصلی

ثبت موسسه فرهنگی و هنری

2,500,000 تومان

  تک منظوره

  روزنامه رسمی

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

ثبت موسسه خیریه

2,500,000 تومان

  روزنامه رسمی

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

ثبت موسسه حقوقی

2,500,000 تومان

  روزنامه رسمی

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  ثبت شرکت در شهر : تهران

  *اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

ثبت تعاونی

5,000,000 تومان

  روزنامه رسمی

  تا 10 نفر اعضا

  سرمایه تا 100/000/000ریال

  *اخذ مجوز های مربوطه به عهده کارفرما می باشد *

ثبت شرکت مناطق آزاد( کیش- قشم – انزلی و ...)

7,000,000 تومان

  ثبت اگهي تاسيس

  برسي و كارشناسي موضوع ثبتي و مدارک

  اخذ ثبت نام طبق ضوابط اداره مربوط

  روزنامه رسمی

  هزینه فوق صرفا جهت وکیل و مشاوره میباشد.