ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

ثبت برند عادی

شگفت انگیز
2,400,000 1,899,000 تومان

  ۱-قابلیت ثبت نام فارسی و علامت شما
  ۲- واریزی روزنامه رسمی برند
  ۳-واریزی درخواست ثبت برند

  ۴-ثبت اظهارنامه ی تقاضای ثبت برند شما

  ۵- قابلیت انتخاب 8 کالا در 3 طبقه 

ثبت برند عادی جامع

2,590,000 تومان

  ۱-قابلیت ثبت نام فارسی و لاتین و علامت شما 
  ۲- واریزی روزنامه رسمی برند
  ۳-واریزی درخواست ثبت برند

  ۴-ثبت اظهارنامه ی تقاضای ثبت برند شما

  ۵- قابلیت انتخاب 8 کالا در 3 طبقه 

ترکیبی برند + کارت عضویت

4,500,000 تومان

  1- دو مورد از(نام فارسي، نام لاتين، لوگو)

  2- انتخاب 8 کالا در 3 طبقه 

  3- روزنامه رسمي + آگهي تقاضا

  4-كارت عضويت

  5- ثبت اظهارنامه

ترکیبی برند + جواز تاسیس

4,500,000 تومان

  1-نام فارسي يا لاتين يا لوگو

  2- انتخاب 8 کالا در 3 طبقه 

  3- روزنامه رسمي

  4- آگهي تقاضا

  5- كارت عضويت

  6-جواز تاسيس

كميسيون برند

2,999,000 تومان

  ۱- تنظیم و صدور لایحه دفاعی به اعتراض ثبت شده در پرونده برند شما 
  2- تشکیل پرونده فیزیکی و ارائه مدارک لازم به اداره ثبت

امور اداری مربوط به برند

5,000,000 تومان

  انجام امور اداری مربوط به کارت یا جواز تاسیس

اقدامات صلح و واگذاری برند

2,900,000 تومان

  روزنامه رسمی

  گواهی برند

اضافه کالای برند ثبت شده

1,700,000 تومان

  امکان انتخاب تا 5 کالا از 1 طبقه

  روزنامه رسمی

  گواهی برند

بسته های مرتبط

جواز تاسیس

شگفت انگیز
2,400,000 2,099,000 تومان

  1-كارشناسي مدارك

   2- كارشناسي كالاها و طبقات درخواستي

   3- انجام امور نوشتاري مربوط به طرح توجيهي

   4- اخذ جواز تاسيس فیزیکی

تركيبي کارت بازرگاني+برند

5,500,000 تومان

  1- دفاتر پلمپ
  2- اظهارنامه كارت
  3- ثبت نام سايت
  4- وقت حضور در اتاق
  5- ثبت نام فارسي يا لاتين يا لوگو
  6- انتخاب كالا در 3 طبقه
  7- روزنامه رسمي
  8- آگهي تقاضا

ترکیبی برند + کارت عضویت

4,500,000 تومان

  1- دو مورد از(نام فارسي، نام لاتين، لوگو)

  2- انتخاب 8 کالا در 3 طبقه 

  3- روزنامه رسمي + آگهي تقاضا

  4-كارت عضويت

  5- ثبت اظهارنامه