ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

ثبت طرح صنعتی عادی

شگفت انگیز
1,200,000 900,000 تومان

  ۱- ثبت اظهارنامه درخواست ثبت طرح شما ( یک طرح )

  ۲-واریزی اعتبار ۵ ساله ی طرح بنام شما

  ۳- درج آگهی ثبت طرح شما در روزنامه رسمی کشور

  ۴- صدور گواهینامه رسمی طرح صنعتی شما

کمیسیون طرح صنعتی

2,990,000 تومان

  ۱- تنظیم و صدور لایحه دفاعی به اعتراض ثبت شده در پرونده طرح صنعتی شما 
  2- تشکیل پرونده فیزیکی و ارائه مدارک لازم به اداره ثبت

عکاسی صنعتی

800,000 تومان

  تعداد 10 عدد عکس از یک طرح

ثبت طرح صنعتی و عکاسی

1,600,000 تومان

  تعداد 10 عدد عکس از یک طرح

  - ثبت اظهارنامه درخواست ثبت طرح شما

  -واریزی اعتبار ۵ ساله ی طرح بنام شما

  - درج آگهی ثبت طرح شما در روزنامه رسمی کشور

  - صدور گواهینامه رسمی طرح صنعتی شما