ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

نماد اعتماد الکترونیک

2,599,000 تومان

  1- ثبت نام در سامانه اینماد
  2- تکمیل مدارک مورد نیاز
  3- كارشناسي وب سایت شما
  4- اخذ نماد اعتماد و درج در وبسایت شما

ثبت وب سایت

3,790,000 تومان

  1- ثبت نام در سامانه ثبت

  2- تکمیل مدارک مورد نیاز

  3- كارشناسي وب سایت شما

  4- اخذ گواهی ثبت وبسایت شما

ثبت اپلیکیشن

4,500,000 تومان

  1- ثبت نام در سامانه ثبت

  2- تکمیل مدارک مورد نیاز

  3- كارشناسي اپلیکیشن شما

  4- اخذ گواهی ثبت اپ شما